Anpassat

Gör ditt egna anpassade program

Är du del i en grupp som vill göra sin egen vandringsresa?


WalktheWine hjälper till att bygga anpassade program för grupper  från 4 till 30 deltagare.

Vi organiserar program för både privata och företagsspecifika grupper. Kanske är ni en grupp vänner som väljer att slå samman era jämna födelsedagar i en gemensam vandringsresa, eller ett företag som vill organisera en outing med sin ledningsgrupp, kombinerad med vandring, vinprovning och matlagningskurs. Eller kanske är ni en grupp som hellre vill ta er fram på cykel under några dygn, kombinerat med yogapass på morgonen. Vi söker det ni är ute efter och bygger ihop ert program utifrån period, önskemål av aktiviteter, budget samt preferens på geografisk punkt.


Hur går det till?

Ni kontaktar oss för ett första samtal, där era önskemål tas omhand. Utifrån hur ni önskar genomföra resan, med eller utan guidning och typ av program, sonderar vi ett upplägg som sedan presenteras i ett uppföljningssamtal.

För sonderingen tar vi ut ett pris per deltagare. Kostnaden för detta sonderingsarbete är beroende på antal deltagare.

I sonderingsfasen, gör vi normalt sett preliminära bokningar, för att säkerställa att platser och aktiviteter finns tillgängliga enligt planerade datum.

När vi sedan är överens om det presenterade programmet och kostnaderna för detsamma, genomför vi definitiva bokningar av de olika aktiviteterna, logi , transporter mm. I och med detta tar vi ut bokningsavgiften, som motsvarar 25% av det totala beloppet. De resterande 75% erläggs senast 30 dagar innan avfärd.

WalktheWine förser er med detaljerad dokumentation och support fram till avresan och finns givetvis tillgängliga under hela er vistelse, för support när så krävs.Kontakta oss på info@walkthewine.net för mer information 


Kort om "Vad ingår"

  • Sondering program enligt önskemål
  • Genomgång av upplägg
  • Bokning av logi, transporter, måltider, vingårdsbesök, cykeluthyrning, matlagningskurser mm
  • Anlitande av lokala guider (där så önskas)
  • Framställande av detaljerad resedokumentation så som bokningar, kartor mm
  • Tillgänglighet till support, när programmet genomförs


Kan vi åka vartsomhelst med Anpassat Program?

Ja, i praktiken har vi inga begränsningar så länge resan är i Italien. Önskar ni genomföra ett liknande upplägg i annat land, jobbar vi än så länge med våra nätverk, men ser givetvis till att finna ett upplägg som passar.